ย้อนกลับ
ถัดไป

การประชุมภูมิภาคสำหรับผู้ให้บริการศูนย์บริการ
ประจำปี 2565 ในส่วนของเขตภาคเหนือ และภาคใต้

 

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีการจัดงานประชุมผู้ให้บริการศูนย์บริการ เขตภาคเหนือและภาคใต้ ประจำปี 2565
ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีสมาชิกภายในงานจากศูนย์บริการเชฟโรเลตและศูนย์บริการเอซีเดลโก้
รวม 21 แห่ง เป็น เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร และผู้จัดการศูนย์บริการ

ย้อนกลับ
ถัดไป


ภายในงาน มีการจัดแถลงผลการดำเนินงานในอดีต เสนอแนวทางธุรกิจแบบใหม่ โดยการเปิดบริการขายยางรถยนต์ภายในศูนย์บริการ  ตัวงานยังจัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปันประสบการณ์ในการเปิดธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิเช่น ศูนย์บริการเอซีเดลโก้เพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ผู้เข้าร่วมงานสามารถทราบถึงข่าวสารการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริการหลังการขาย ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมและบริษัทฯ

ย้อนกลับ
ถัดไป

ภาพบรรยากาศการประชุม

ย้อนกลับ
ถัดไป

ภาพบรรยากาศ Aloha Hawaii Party

ย้อนกลับ
ถัดไป