การประชุมภูมิภาคสำหรับผู้ให้บริการศูนย์บริการ
ประจำปี 2565 ในส่วนของเขตภาคเหนือ และภาคใต้

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้มีการจัดงานประชุมผู้ให้บริการศูนย์บริการ เขตภาคเหนือและภาคใต้ ประจำปี 2565
ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีสมาชิกภายในงานจากศูนย์บริการเชฟโรเลตและศูนย์บริการเอซีเดลโก้
รวม 21 แห่ง เป็น เจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร และผู้จัดการศูนย์บริการ

ภายในงาน มีการจัดแถลงผลการดำเนินงานในอดีต เสนอแนวทางธุรกิจแบบใหม่ โดยการเปิดบริการขายยางรถยนต์ภายในศูนย์บริการ  ตัวงานยังจัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปันประสบการณ์ในการเปิดธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิเช่น ศูนย์บริการเอซีเดลโก้เพื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ผู้เข้าร่วมงานสามารถทราบถึงข่าวสารการดำเนินงานในส่วนต่างๆที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริการหลังการขาย ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนช่วยในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมและบริษัทฯ

ภาพบรรยากาศการประชุม

ภาพบรรยากาศ Aloha Hawaii Party

News

มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมการใช้เครื่องมือและโปรแกรมวินิจฉัยเฉพาะทางเพื่อลดเวลาในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ในวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯได้มีการจัดงานประชุมผู้ให้บริการศูนย์บริการ เขตภาคเหนือและภาคใต้ ประจำปี 2565

General Motors บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก้าวสู่การพัฒนานวัตกรรม “ยานยนต์ไฟฟ้า 100%” ปรับกลยุทธ์ และพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ที่ก้าวนำอนาคตไปอีกขั้นด้วยการปรับโฉมโลโก้ใหม่ให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลต ทั้งหมด 83 แห่งทั่วประเทศ