กาบข้างประตูสีดำเงา พร้อมตราสัญลักษณ์ MIDNIGHT

กระจังด้านหน้าสีดำเงา พร้อมตราสัญลักษณ์เชฟโรเลตสีดำ

ตราสัญลักษณ์ MIDNIGHT ด้านข้างประตูคู่หน้า และฝากระบะท้าย