พิธีลงนามบันทึกความตกลง“โครงการความร่วมมือ
การรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์
เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย” ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
และ 8 บริษัทรถยนต์

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และนายวันชนะ อูนากูล กรรมการบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้แทนจากบริษัทรถยนต์อื่นๆ ได้ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย” เพื่อยกระดับการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยกับรถในกลุ่มที่เข้าข่ายต้องได้รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยให้มีความปลอดภัย

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่มีรายงานปัญหาการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี 2561 ที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลร้ายที่เป็นอันตรายกับผู้ขับรถและผู้โดยสารได้ กรมการขนส่งทางบกและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถของผู้ผลิตและจำหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าวนำรถมาตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งในด้านการสนับสนุนข้อมูลเจ้าของรถเพื่อใช้ติดต่อเจ้าของรถ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้วกว่า 1 ล้านคัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีรถยนต์อีกกว่า 6 แสนคัน ที่ยังมิได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการติดตามรถที่อยู่ในข่ายต้องแก้ไขถุงลมนิรภัย กรมการขนส่งทางบก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทรถยนต์อื่นๆ อีก 7 แห่งจึงได้จัดทำบันทึกความตกลง “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลรถที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเข้ากับระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก และ “จัดทำระบบแจ้งเตือนเจ้าของรถ” ซึ่งหากรถที่เข้าข่ายฯ มาดำเนินการทางทะเบียนหรือชำระภาษีรถ ระบบแจ้งเตือนหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งเจ้าของรถ ให้ได้รับทราบในทันที เพื่อนำรถไปตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยที่ศูนย์บริการรถยนต์

 

“ดำเนินการฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” โดยร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารทั้งเครือข่ายของกรมการขนส่งทางบก เครือข่ายของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนให้ครอบคลุมให้มากที่สุด มีเป้าหมายที่จะต้องเรียกคืนรถที่เข้าข่าย “ทุกคัน” มาเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ใช้รถทุกคนต่อไป

 

บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) ขอเชิญชวนลูกค้า “ครูซ” และ ”โซนิค” ในรุ่นปี 2011-2015 ที่ยังไม่ได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ เข้ารับการตรวจสอบแก้ไขและเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมเสริมความปลอดภัย โดยท่านสามารถนัดหมายเพื่อเข้ารับการบริการได้ที่ศูนย์บริการเชฟโรเลต ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

 

  • คลิก https://bit.ly/3ifYjN8
  • ใส่หมายเลขตัวถังรถยนต์ของท่านทั้ง 17 หลัก
  • ค้นหาศูนย์บริการใกล้บ้าน คลิก https://bit.ly/2Y0la94
  • สอบถามเพิ่มเติมโทร 1734

 

News

มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมการใช้เครื่องมือและโปรแกรมวินิจฉัยเฉพาะทางเพื่อลดเวลาในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ในวันที่ 25-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯได้มีการจัดงานประชุมผู้ให้บริการศูนย์บริการ เขตภาคเหนือและภาคใต้ ประจำปี 2565

General Motors บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก้าวสู่การพัฒนานวัตกรรม “ยานยนต์ไฟฟ้า 100%” ปรับกลยุทธ์ และพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ที่ก้าวนำอนาคตไปอีกขั้นด้วยการปรับโฉมโลโก้ใหม่ให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลง

ตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานเชฟโรเลต ทั้งหมด 83 แห่งทั่วประเทศ