ย้อนกลับ
ถัดไป

งานประชุมและพิธีลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ และตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้
เชฟโรเลต ประจำปี 2564

งานประชุมและพิธีลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ และตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลต ประจำปี 2564
•    งานประชุมและพิธีลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ โดยมี บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด, บริษัท ทีทีสมาร์ทเทค จำกัด และ บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด เข้าร่วมงาน
•    แต่งตั้งบริษัท ทีทีสมาร์ทเทค จำกัด และ บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลตรายใหม่

บริษัท เชฟโรเลต (เซลส์) ประเทศไทย นำโดย นายวันชนะ อูนากูล ผู้อำนวยการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขายและส่งออก จัดงานประชุมและพิธีลงนามสัญญาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ และตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลต ประจำปี 2564
                           
นายวันชนะ อูนากูล ผู้อำนวยการทั่วไป ฝ่ายบริการหลังการขายและส่งออก ได้กล่าวขอบคุณตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ที่ได้ให้ความไว้วางใจและร่วมเดินหน้าผลักดันธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และได้ให้ความสำคัญต่อผู้แทนจำหน่ายทุกราย ทางบริษัทฯมีการพัฒนาปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจและเติบโตไปด้วยกัน
 
และในส่วนของตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แท้เชฟโรเลตปี 2564 ทางบริษัทฯ ยังคงมอบความไว้วางใจให้ บริษัท จี.พี.อะไหล่ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่แท้รถยนต์เชฟโรเลต และได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรายใหม่เพิ่มขึ้น 2 ราย ได้แก่ บริษัท ทีทีสมาร์ทเทค จำกัด และ บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอซีเดลโก้และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ เพื่อให้รองรับความต้องการของตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้น

ย้อนกลับ
ถัดไป