เชฟโรเลต ประเทศไทย พร้อมมอบบริการพิเศษให้ลูกค้าทุกท่านได้รับการดูแลสูงสุดในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับการบริการจากเชฟโรเลตมั่นใจในความปลอดภัยในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เชฟโรเลต ประเทศไทย ได้มอบแนวทางปฏิบัติด้านความสะอาดและสุขอนามัย ในศูนย์บริการเชฟโรเลตทั่วประเทศ ดังนี้: