ย้อนกลับ
  • Chevrolet Complete Care ประกาศเรียกกลับเพื่อตรวจสอบ
ถัดไป

ประกาศเรียกกลับเพื่อตรวจสอบ

ที่เชฟโรเลต เราใส่ใจในความสบายใจของคุณ เมื่อคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับรถของคุณ และต้องการตรวจสอบว่ามีการประกาศเรียกกลับเพื่อตรวจสอบหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขตัวถังรถ (VIN) ด้านล่าง เพื่อทำการตรวจสอบให้คุณสามารถสบายใจได้ เพราะหากมีการประกาศเรียกกลับเพื่อตรวจสอบ เราจะสื่อสารไปยังลูกค้าทุกท่านที่จำเป็นต้องได้รับการเรียกตรวจสอบ เพื่อแจ้งเรื่องและข้อมูลต่างๆ อย่างเต็มที่

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการประกาศเรียกกลับเพื่อตรวจสอบรถของคุณ โดยกรอกหมายเลขตัวถังรถ (VIN) ในช่องค้นหาด้านล่าง เมื่อคุณทำการยืนยันส่งหมายเลขตัวถังรถเรียบร้อยแล้ว ไอคอนรูปใดรูปหนึ่งในสามรูปนี้จะปรากฏขึ้นด้านล่างของช่องค้นหา


ใส่หมายเลขตัวถังรถ 17 หลักที่นี่ (กรุณาใส่อักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวใหญ่เท่านั้น):

วิธีค้นหาหมายเลขตัวถังรถ (VIN)
  • หมายเลขตัวถังรถสามารถพบได้ที่วงกบประตู พื้นตรงฝั่งคนขับ และบริเวณหน้าปัด


1 หากรถของคุณได้รับการประกาศเรียกกลับเพื่อตรวจสอบเมื่อไม่นานมานี้ แต่ช่องค้นหาแสดงไอคอนสีเขียว ขอแนะนำให้คุณติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณโดยตรง ในกรณีที่มีการประกาศเรียกกลับเพื่อตรวจสอบ เชฟโรเลตจะทำการระบุรถที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยตรงทันที นอกจากนี้ หมายเลขตัวถังรถของรถที่จำเป็นต้องได้รับการเรียกตรวจสอบจะถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวัน และในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าปกติ