ย้อนกลับ
ถัดไป

    ศูนย์บริการเชฟโรเลตเคลื่อนที่

เชฟโรเลตให้บริการตรวจเช็ครถยนต์เชฟโรเลตนอกสถานที่หรือนอกศูนย์บริการ โดยมีรถ Mobile Service ที่ภายในมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานคอยให้บริการ อีกทั้งยังมีช่างผู้ชำนาญของเชฟโรเลตเดินทางไปให้บริการลูกค้าที่ไม่สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฯ เพื่ออำนวยความสะดวก

ขอบข่ายการให้บริการ

 • บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง GM Genuine แหวนรองน๊อตน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ไส้กรองอากาศ
 • บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้นอกสถานที่ พร้อมกับตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยเครื่อง Midtronic Tester
 • งานบริการเปลี่ยนอะไหล่เพิ่มเติม เช่น หัวเทียน ใบปัดน้ำฝน
 • บริการพิเศษสำหรับช่วงโปรโมชั่นแคมเปญ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • โปรดนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน เพื่อศูนย์บริการจะจัดตารางและช่างในการให้บริการ
 • ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
  • สำหรับการบริการนอกสถานที่และไม่เกิน 40 กม. (คำนวณจากศูนย์บริการถึงสถานที่ของลูกค้าเที่ยวเดียว)
  • คิดค่าบริการในการเดินทาง 800 บาทต่อครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่รวมค่าทางด่วนและค่าทางพิเศษ
  • หากระยะทางเกิน 40 กม. มีค่าบริการเพิ่ม 5 บาทต่อ กม.
  • สำหรับค่าแรง+ค่าอะไหล่ คิดค่าบริการ Service Charge 10%
 • ให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ให้บริการเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคลภายในบ้าน พื้นที่โรงจอดรถหรือโฮมออฟฟิศเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการพื้นที่ลานจอดรถ พื้นที่สาธารณะ (เช่น ริมถนน ริมทางเท้า คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน) หรือสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัยในการให้บริการ
 • ไม่มีให้บริการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ใกล้เคียงโปรดนำรถเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
 • เอกสารใบเสร็จค่าบริการนอกสถานที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ณ วันที่รับเข้าบริการ สำหรับค่าบริการงานซ่อม จะจัดส่งเอกสารใบเสร็จทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน
 • ช่องทางการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์บริการในแต่ละพื้นที่
 • การให้บริการนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถ และคิวซ่อมของช่างที่ให้บริการ กรณีที่รถไม่พร้อมหรือคิวงานไม่ว่าง ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการให้บริการนอกสถานที่
 • โปรดตรวจสอบศูนย์บริการใกล้บ้านท่านก่อนใช้บริการทุกครั้ง

หมายเหตุ:

นอกเหนือจากรายละเอียดการให้บริการข้างต้น แนะนำให้ลูกค้านำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ