สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Chevy Plus ที่ Bangkok Airways

Chevy Plus Bangkok Airway

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Chevy Plus VIP

Chevy Plus VIP

รับส่วนลด 1,000 บาท ทุกเที่ยวบิน สายการบิน Bangkok Airways

เพียง SMS รหัส PG0001 ส่งมาที่เบอร์ 4545678 และนำรหัสที่ได้รับในข้อความตอบกลับ จองเที่ยวบินที่ www.bangkokair.com/chevyplus เพื่อรับส่วนลด 1,000 บาท

หมายเหตุ

 • 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
 • ค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท
 • สามารถกด SMS เพื่อรับสิทธิ์ได้ ระหว่างเวลา 7.00-22.00 น.
 • ลูกค้าต้องแสดง SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากได้รับข้อความตอบกลับ
 • จำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ต่อเดือน
 • สมาชิก Chevy Plus VIP รับส่วนลด 1,000 บาท
 • หากเกิดปัญหาการใช้สิทธิ์ภายหลัง 1 ชม. หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของโครงการ หากท่านไม่ได้รับข้อความตอบกลับเนื่องจากความผิดพลาดของระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ของท่าน
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณี ลูกค้าเกิดปัญหาในการรับสิทธิ์ ลูกค้าติดต่อ Chevrolet Call Center 1734 กด 2
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ซื้อบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ระยะเวลากิจกรรม 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561