Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

จีเอ็ม ประเทศไทย ได้รับการรับรองจาก WILDLIFE HABITAT COUNCIL

ระยอง, ประเทศไทย – ศูนย์การผลิตรถยนต์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และ ศูนย์การผลิตเครื่องยนต์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) รับมอบประกาศนียบัตรจาก Wildlife Habitat Council พร้อมกับเปิดตัวสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่น (Native Garden) แห่งที่สองที่เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) โดย มร. เวลฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ และคุณอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเปิดสวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

สวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่นจะเป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงาน ควบคู่กับการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ประจำถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบในพื้นที่ แนวคิดริเริ่มนี้จะช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของจีเอ็มในการผลักดันให้ทุกศูนย์การผลิตทั่วโลกได้รับการรับรองจาก Wildlife Habitat Council ของสหรัฐอเมริกาภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจีเอ็มเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในการได้รับการรับรองดังกล่าว

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน ปีพ.ศ.2558 ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก่อให้เกิดเป็นสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และทางบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้อย่างต่อเนื่องโดยจัดสร้างสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่นแห่งที่สองที่เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

มร. เวล ฟาร์กาลี กรรมการผู้จัดการ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเรา คือการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงาน สนับสนุนให้พนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน  และจุดประกายให้มีการวางแผนเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน องค์กรของเราตระหนักเสมอว่า เรายังสามารถทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้อีก”

นอกจากนี้ เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) ยังได้รับการรับรองในการดำเนินโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกองค์กร หนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญอย่างมากและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ เขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งไม่ได้เพียงแต่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานในองค์กรเท่านั้น หากแต่ยังได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านและนักเรียนในเขตเทศบาล ที่มาร่วมกิจกรรมการปลูกต้นโกงกางซึ่งถือเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน

คุณนันทา บุญช่วยเหลือ รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ กล่าวว่า “กิจกรรมนี้มีส่วนช่วยพัฒนาพื้นที่ และเป็นกิจกรรมที่ดีที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดิมทีพื้นที่ตรงนี้มีชาวบ้านช่วยดูแลอยู่แล้ว แต่เมื่อภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ก็ช่วยทำให้พื้นที่ตรงนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชม จึงถือว่ามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไปด้วย ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็จะมีรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

การรับรองจาก Wildlife Habitat Council นี้นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งสำคัญ สำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างสืบเนื่องต่อไป