ย้อนกลับ
ถัดไป
    Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

เชฟโรเลตส่งความสุขให้น้องๆ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กรุงเทพฯ – เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ จักรยาน วัน เวิลด์ ฟุตบอล ขนมและนม พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณณฐพร จิรมหาโภคา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่าย จีเอ็ม และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “พนักงานเชฟโรเลต รวมถึงผู้จัดจำหน่ายของเรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือชุมชนที่เราทำธุรกิจและอาศัยอยู่ เราหวังว่าการมอบสิ่งของในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมเด็กนักเรียนในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลให้มีสุขภาพที่ดีได้”