Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

จีเอ็ม ประเทศไทย เปิดสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ระยอง – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย เปลี่ยนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตรภายในศูนย์การผลิตจังหวัดระยองให้เป็นสวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน โดยมร. มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ และคุณอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิตของจีเอ็ม ประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเปิดสวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

สวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ประจำถิ่นจะเป็นพื้นที่พักผ่อนของพนักงาน ควบคู่กับการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ประจำถิ่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดริเริ่มนี้ยังช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของจีเอ็มในการผลักดันให้ทุกศูนย์การผลิตทั่วโลกได้รับรองจาก Wildlife Habitat Council ของสหรัฐอเมริกาภายในปี พ.ศ. 2563 จีเอ็มเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในการได้รับรองดังกล่าว และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับเจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และเจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย)

“เราดำเนินการโครงการเหล่านี้ ไม่เพียงเพื่อการรับรองจาก Wildlife Habitat Council เท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานได้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการทำให้จีเอ็ม ประเทศไทยเป็นสถานที่ทำงานในดวงใจของพนักงานสืบไป” มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าว

มร. เพอร์ตี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของเราไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้”

โครงการต่อไปของจีเอ็ม ประเทศไทย คือการปลูกต้นไม้รอบศูนย์การผลิตในระยอง โดยพนักงานของบริษัทฯได้ปลูกต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไปแล้วกว่า 50 ต้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและร่มรื่น

นอกจากนี้ พนักงานของศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนสิงหาคม โครงการนี้มีเป้าหมายเสริมสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมส่งเสริมความเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ยังเตรียมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและมอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

“ผมขอขอบคุณพนักงานของเรา สำหรับความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะส่งเสริมการมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนในอนาคต" มร. เพอร์ตี้กล่าว