ย้อนกลับ
  • GM Thailand Wins Its Fourth Consecutive AMCHAM CSR Excellence Recognition
ถัดไป
    Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

จีเอ็ม ประเทศไทยคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน จากหอการค้าอเมริกัน
 

กรุงเทพฯ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย (จีเอ็ม) ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2558 นับเป็นปีที่สี่ติดต่อกันที่จีเอ็มได้รับยกย่องว่าเป็น “พลเมืองบรรษัทที่ดีและคืนประโยชน์กลับสู่สังคม”

วรรณวิมล จารุกุลธวัช ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐกิจ รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

รางวัลนี้มอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับมีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยแต่ละบริษัทจะได้รับการประเมินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมที่ผนวกรวมอยู่ในภารกิจของบริษัท ความสามารถในการวัดผลสำเร็จ ความยั่งยืน และการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

“กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของจีเอ็มเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและค่านิยมของเราในฐานะบริษัท นั่นคือการดูแลลูกค้าให้อยู่กับเราตลอดไป กระตุ้นให้เรารักษาและพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ทั่วโลก เพราะว่าลูกค้าของเราคือหัวใจในทุกสิ่งที่เราทำ” วรรณวิมล จารุกุลธวัช ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐกิจ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเชฟโรเลต ประเทศไทย กล่าว

กลยุทธ์โครงการรับผิดชอบต่อสังคมของจีเอ็มในประเทศไทยคือ การขับเคลื่อนไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วยสามเสาหลัก คือ ความปลอดภัยที่มากขึ้น การเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น และการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ภายใต้เสาหลักเพื่อการศึกษา จีเอ็มเปิดตัวโครงการ “เชฟโรเลตพัฒนาการศึกษาไทย” เมื่อปี 2547 พร้อมให้เงินทุนสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยสามแนวคิดริเริ่มหลัก คือการมอบห้องสมุด การปรับปรุงโรงเรียนในท้องถิ่น และโครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ (ASEP) ปัจจุบันมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาและได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการ ASEP ไปแล้วราว 1,000 คน

สำหรับเสาหลักเพื่อการมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น มีการดำเนินการมากที่สุดในปี 2556 ภายใต้โครงการวัน เวิลด์ เพลย์ ซึ่งเชฟโรเลตในฐานะผู้สนับสนุนการก่อตั้งโครงการนี้ให้คำมั่นว่าจะมอบลูกฟุตบอลความทนทานสูง 2 ล้านลูกให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนโอกาสทั่วโลกภายในปี 2561

ปัจจุบัน เชฟโรเลตได้มอบวัน เวิลด์ ฟุตบอลมากกว่า 24,000 ลูกในประเทศไทย ประมาณ 370,000 ลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 1.5 ล้านลูกทั่วโลก ส่งผลด้านบวกต่อชีวิตผู้คนประมาณ 45 ล้านคนใน 94 ประเทศ

ในส่วนของเสาหลักเพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น จีเอ็มและพนักงานให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงพยาบาล โรงเรียนที่ขาดแคลน และการบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทยอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความปลอดภัยก็เป็นแนวทางที่จีเอ็มให้ความสำคัญอย่างมาก ศูนย์การผลิตยานยนต์ในจังหวัดระยองเป็นแบบปลอดการฝังกลบซึ่งได้รับการยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจากการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จีเอ็ม ยังเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานการใช้พลังงาน ISO 50001 ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดมลพิษแก๊สเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต พนักงานในศูนย์การผลิตยังร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อปกป้องพื้นที่ชายฝั่งใกล้กับจังหวัดระยอง

สำหรับการพัฒนาชุมชน จีเอ็มได้ริเริ่มแผนงานหลากหลายรูปแบบ อาทิกลุ่มสตรีจีเอ็ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 มีเป้าหมายยกระดับให้จีเอ็มเป็นองค์กรที่ดีสำหรับพนักงานสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย