Chevrolet and Manchester United
  One World Futbol Project

จีเอ็ม คว้าอันดับหนึ่งในบริษัทชั้นนำสำหรับผู้บริหารสตรี ประจำปี 2558

นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทชั้นนำสำหรับผู้บริหารสตรี” ประจำปี 2558 (2015 Top Companies for Executive Women) โดยสมาคมผู้บริหารสตรีแห่งชาติหรือเอ็นเอเอฟอี (National Association for Female Executives – NAFE) ซึ่งมอบรางวัลให้แก่องค์กรธุรกิจอเมริกันที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนความสำเร็จของพนักงานสตรี

“เราสนับสนุนความคิดที่หลากหลายและความร่วมมือในทุกสิ่งที่เราทำที่จีเอ็ม เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นบริษัทยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก” แมรี่ บาร์ร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของจีเอ็ม กล่าว “จีเอ็มเรามีสตรีดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหนึ่งในห้า พนักงานสตรีมีจำนวนหนึ่งในสี่ และคณะกรรมการบริหารสตรีมีมากกว่าหนึ่งในสาม”

นอกจากนี้พนักงานประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของจีเอ็ม ประเทศไทย จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน และ เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย เป็นผู้หญิง โดยทำงานในตำแหน่งระดับสูงหลายด้าน อาทิ วิศวกรรม การวางแผนผลิตรถใหม่ การรับประกันคุณภาพ การพัฒนาผู้จัดจำหน่าย และการตลาด

เบตตี้ สเปนซ์ ประธานเอ็นเอเอฟอี กล่าวว่า “เราสำรวจจำนวนสตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในบริษัทชั้นนำของอเมริกา และเรามีความยินดีที่ได้พบว่า บริษัทต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันเพิ่มจำนวนผู้บริหารสตรีให้มีมากยิ่งขึ้น บริษัทที่ได้รับการยกย่องครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการที่ผู้หญิงทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะช่วยเพิ่มผลประกอบการได้”

สำหรับรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัลครั้งนี้สามารถเข้าชมได้ที่ workingmother.com และ nafe.com

เมื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อบริษัทในปีที่แล้ว บริษัทชั้นนำท็อป 50 ของเอ็นเอเอฟอีมีรายละเอียด
ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 • สัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นคณะกรรมการบริหารในบริษัทชั้นนำของเอ็นเอฟอีเพิ่มขึ้นจาก 27 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้วเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ ผู้มีรายได้สูงจำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ ของเอ็นเอเอฟอีเป็นผู้หญิงซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 35 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว
 • ครึ่งหนึ่งของบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้มีคณะกรรมการบริหารสตรีจำนวน 4 คนหรือมากกว่า โดยบริษัท
  ที่ติดอันดับท็อป 50 ของเอ็นเอเอฟอีมีคณะกรรมการบริหารสตรี 29 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากกว่าบริษัท
  ที่ติดอันดับเอสแอนด์พี 500 ซึ่งมีเพียง 19 เปอร์เซ็นต์ จีเอ็มมีคณะกรรมการบริหารสตรี 5 คนซึ่งคิดเป็น 38 เปอร์เซ็นต์ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
 • 58 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทชั้นนำของเอ็นเอเอฟอีมีโครงการสนับสนุนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 42 เปอร์เซ็นต์
  ในปี 2556 นอกจากนี้ 98 เปอร์เซ็นต์เสนอการหมุนเวียนตำแหน่งงานซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อสองปีก่อน
 • สตรีที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชั้นนำของเอ็นเอเอฟอียังมีจำนวนคงที่
  ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าบริษัทฟอร์จูน 500 ถึงเท่าตัว