Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

เชฟโรเลตมอบรางวัลผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยม

เปิดศูนย์ผู้จัดจำหน่ายแห่งใหม่ที่นครราชสีมาและรังสิต

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย มอบรางวัลผู้จัดจำหน่ายที่มีผลงานยอดเยี่ยมประจำปี (Dealers Recognition Awards) เพื่อยกย่องถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และส่งเสริมผลงานของบริษัทฯ ตลอดปีพ.ศ. 2557 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ที่เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน กระตุ้น และยกระดับการปฏิบัติงานของผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตทั้งในด้านการขาย การบริการลูกค้า และความสามารถด้านเทคนิค

ผู้จัดจำหน่ายได้รับการประเมินผลงานด้วยหลักเกณฑ์อันเข้มงวดโดยมีการให้คะแนนและวัดระดับผลงานของผู้จัดจำหน่ายที่มีการดำเนินงานทัดเทียมกับมาตรฐานของเชฟโรเลตทั้งในด้านการขาย มาตรฐานการจัดการ การดูแลลูกค้า และที่สำคัญที่สุดคือความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ตัดสินคือคณะทำงานฝ่ายพัฒนาเครือข่ายของเชฟโรเลตซึ่งทำการตรวจสอบและประเมินผลงานในทุกไตรมาส

มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตที่รักษาความมุ่งมั่นในการเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงการบริการ และสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เราต้องรักษาความมุ่งมั่นนี้ไว้และเดินหน้าสร้างความสำเร็จมากขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งหมายถึงการมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าจากเชฟโรเลต”

“การเปิดศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเบญจพลออโต้ สีดา และพระนคร ยนตรการ รังสิต เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายของเราให้มีความแข็งแกร่งในตลาดที่มีความท้าทายสูงเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าเชฟโรเลตของเราทั่วทั้งประเทศไทย” เพอร์ตี้กล่าว

ภายในงานครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตแปดแห่งได้รับรางวัล “แกรนด์มาสเตอร์” ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด ยกย่องผู้จัดจำหน่ายที่ทำผลงานด้านการขาย การดูแลลูกค้า และมีมาตรฐานการจัดการที่ยอดเยี่ยม ผู้ชนะรางวัลแกรนด์มาสเตอร์ คือ บริษัท ขอนแก่น พิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ จำกัด (คุณสมชาย สร้างถาวร) และบริษัท พิจิตรเพชร มอเตอร์ คาร์ จำกัด จังหวัดสกลนคร (คุณไพวรรณ สร้างถาวร) ซึ่งผู้จัดจำหน่ายทั้งสองแห่งนี้ได้รับรางวัลในแขนงผู้จัดจำหน่ายขนาดใหญ่

สำหรับรางวัลผู้จัดจำหน่ายขนาดกลางมอบให้แก่ บริษัท ชัยชนะ มอเตอร์ (เชียงราย) จำกัด (คุณประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี) บริษัท วี.เอส.อาร์. ออโต้เซลส์ จำกัด เกาะสมุย (คุณดาษพร วุ้นศรี) และบริษัท เอ.เอส. ออโตเพลส จำกัด จังหวัดสุรินทร์ (คุณธีรยุทธ รังคกุลนุวัฒน์)

ด้านรางวัลผู้จัดจำหน่ายขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดลำพูน (คุณมรกต คองประเสริฐ) บริษัท นครพนม พิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ จำกัด (คุณเกริก ตังสกุล) และบริษัท พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ จำกัด จังหวัดมุกดาหาร (คุณกริช ตังสกุล)

คุณสมชาย สร้างถาวร จากขอนแก่น พิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ ผู้ได้รับรางวัลแกรนด์ มาสเตอร์ กล่าวว่า “เรามีความภาคภูมิใจที่รางวัลสำหรับปีพ.ศ. 2557 นี้ ซึ่งเป็นผลจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมของขอนแก่น พิจิตรเพชร มอเตอร์คาร์ รางวัลนี้ทำให้เราตั้งเป้าหมายสูงขึ้นอีกในปีพ.ศ. 2558 เรายังคงมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่เนื่องจากลูกค้ามีความสำคัญสูงสุดสำหรับเราและเราจะยังคงให้ลูกค้าเป็นหัวใจในทุกสิ่งที่เราทำ”

คุณไพวรรณ สร้างถาวร จากพิจิตรเพชร มอเตอร์ คาร์ จังหวัดสกลนคร ผู้ได้รับรางวัลแกรนด์ มาสเตอร์ อีกรายหนึ่ง กล่าวว่า “ตามที่ผู้บริหารระดับสูงของเชฟโรเลตได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพต้องเป็นหลักการสำคัญและลูกค้าคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ ทีมพนักงานของพิจิตรเพชร มอเตอร์ คาร์ มีความมุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวและรางวัลที่เราได้รับนี้เป็นผลตอบแทนจากความมุ่งมั่นของเรา เราจะเดินหน้าสร้างความพึงพอใจและความซื่อสัตย์ในแบรนด์ของลูกค้าต่อไป”

นอกจากการมอบรางวัลแกรนด์มาสเตอร์แล้ว ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต 11 แห่งยังได้รับการยกย่องสำหรับการดำเนินธุรกิจครบ 15 ปี และมีผู้จัดจำหน่าย 27 แห่งที่เปิดให้บริการมาครบ 10 ปี

งานมอบรางวัลผู้จัดจำหน่ายยอดเยี่ยมยังครอบคลุมถึงการประกาศแนะนำผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ โดยในปีนี้เชฟโรเลตได้ต้อนรับเบญจพลออโต้ สีดา จังหวัดนครราชสีมา และพระนคร ยนตรการ รังสิต เข้าสู่ครอบครัวเชฟโรเลต

เบญจพลออโต้ สีดา ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา บริหารงานโดยคุณพิชัย เบญจกุล และคุณชัยรัตน์ เลิศตังกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเบญจพล สแปร์-พาร์ทส ผู้จัดจำหน่ายสยาม คูโบต้า อินดัสทรี่ และคูโบต้า เบญจพล นครราชสีมา ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์มากกว่า 5 ปี ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ มีพื้นที่โชว์รูม 1,000 ตารางเมตร และ 14 ช่องซ่อม พร้อมลิฟต์ยก 7 ตัว

พระนคร ยนตรการ รังสิต ตั้งอยู่ที่รังสิต ปทุมธานี บริหารงานโดยคุณธวัชชัย จึงสงวนพรสุข และคุณณัฐธยาน์ เลิศพัฒนะกุล พระนคร ยนตรการ เป็นผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 มีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนตมากกว่า 15 ปี ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ มีพื้นที่โชว์รูม 2,781 ตารางเมตร และ 24 ช่องซ่อม พร้อมลิฟต์ยก 13 ตัว