GM Thailand Wins Its Third Consecutive AMCHAM CSR Excellence Recognition
    Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

จีเอ็ม ประเทศไทยรับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม
ดีเด่นสามปีติดต่อกัน จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

GM Thailand Wins Its Third Consecutive AMCHAM CSR Excellence Recognition

  • โครงการสนับสนุนการศึกษาด้านยานยนต์และวัน เวิลด์ ฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของ อีกหลายโครงการเพื่อสังคมของจีเอ็ม
  • พร้อมได้รับการยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์ (Creative Partnership)

กรุงเทพฯ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย (จีเอ็ม) ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2557 (2014 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition – ACE) นับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่จีเอ็มได้รับยกย่องว่าเป็น “พลเมืองบรรษัทที่ดีและคืนประโยชน์กลับสู่สังคม”

รางวัลนี้มอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับมีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยแต่ละบริษัทจะได้รับการประเมินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมที่ผนวกรวมอยู่ในภารกิจของบริษัท ความสามารถในการวัดผลสำเร็จ ความยั่งยืน และการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

“กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของจีเอ็มเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและค่านิยมของเราในฐานะบริษัท นั่นคือการดูแลลูกค้าให้อยู่กับเราตลอดไป กระตุ้นให้เรารักษาและพัฒนาชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ทั่วโลก เพราะว่าลูกค้าของเราคือหัวใจในทุกสิ่งที่เราทำ” มร.มาร์คอส เพอร์ตี้ กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทยกล่าวภายในพิธีมอบรางวัล

โครงการเพื่อสังคมของจีเอ็มในประเทศไทย ประกอบด้วยสี่เสาหลัก คือ การศึกษา สุขภาพและการบริการสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาชุมชน

ภายใต้เสาหลักเพื่อการศึกษา จีเอ็มเปิดตัวโครงการ “เชฟโรเลตพัฒนาการศึกษาไทย” เมื่อปี 2547 พร้อมให้เงินทุนสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยสามแนวคิดริเริ่มหลัก คือการมอบห้องสมุด การปรับปรุงโรงเรียนท้องถิ่นและโครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ (ASEP) ปัจจุบันมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาและได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการ ASEP ไปแล้วราว 1,000 คน

ขณะที่เสาหลักเพื่อสุขภาพและการบริการสังคมมีการดำเนินการมากที่สุดในปี 2556 นี้ ภายใต้โครงการวัน เวิลด์ ฟุตบอล ซึ่งเชฟโรเลตในฐานะผู้สนับสนุนการก่อตั้งโครงการนี้ให้คำมั่นว่าจะมอบลูกฟุตบอลความทนทานสูง 1.5 ล้านลูกให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนโอกาสทั่วโลก

ปัจจุบัน เชฟโรเลตได้มอบหรือเตรียมมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอลอย่างน้อย 45,500 ลูกในภูมิภาคนี้ ทั้งในกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และประเทศไทย โดยในเดือนกันยายน2557 เชฟโรเลตบรรลุเป้าหมายสำคัญด้วยการมอบวัน เวิลด์ ฟุตบอลไปแล้ว 1 ล้านลูกทั่วโลก

จีเอ็มและพนักงานยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงพยาบาล โรงเรียนที่ขาดแคลนและการบริจาคเลือดสำหรับสภากาชาดไทยอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัยก็เป็นแนวทางที่จีเอ็มให้ความสำคัญอย่างมาก ศูนย์การผลิตยานยนต์ในจังหวัดระยองเป็นแบบปลอดการฝังกลบซึ่งได้รับการยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจากการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ จีเอ็ม ยังเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานการใช้พลังงาน ISO 50001 ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดมลพิษแก๊สเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต

สำหรับการพัฒนาชุมชน จีเอ็มได้ริเริ่มแผนงานหลากหลายรูปแบบ อาทิกลุ่มสตรีจีเอ็ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 มีเป้าหมายยกระดับให้จีเอ็มเป็นองค์กรที่ดีสำหรับพนักงานสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

นอกจากรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จีเอ็มยังได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดริเริ่มหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐอเมริกา