Chevrolet Extends “6+6” Warranty and Roadside Assistance Promotion
    Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

เชฟโรเลตขยายเวลาโปรแกรม “6+6” มอบการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

เชฟโรเลต ประเทศไทย ขยายเวลาโปรแกรม “6+6” มอบความคุ้มครองการรับประกันและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – เชฟโรเลต ประเทศไทย ขยายระยะเวลาโปรแกรม “6+6” เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการมอบความคุ้มครองการรับประกันคุณภาพรถยนต์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

โปรแกรมนี้ครอบคลุมการซื้อรถเชฟโรเลตรุ่นใหม่ทั้งรถเอนกประสงค์อย่างแคปติวา และเทรลเบลเซอร์
รถกระบะโคโลราโด รถเอ็มพีวี สปิน รวมถึงรถยนต์นั่งอย่างโซนิคและครูซ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2557 นอกจากการรับประกันคุณภาพรถยนต์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแล้ว ลูกค้ายังได้รับสิทธิประโยชน์ฟรีค่าแรงสำหรับการบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 6 ปี

โปรแกรม “6+6” ขยายการรับประกันมาตรฐานของเชฟโรเลตออกไป โดยโปรแกรมรับประกัน จะแบ่งออกเป็นสองส่วน สำหรับ 3 ปีแรก จะครอบคลุมระยะทางการใช้งานไม่เกิน 100,000 กม. หลังจาก 3 ปีแรก หรือตามระยะทางการใช้งานจริง หลังจากนั้นจะเริ่มการรับประกันอีก 40,000 กม. หรืออีก 3 ปีทันที โดยการรับประกันส่วนที่สองนี้จะเริ่มในปีที่ 4 หรือทันทีที่ระยะทางการใช้งานถึง 100,000 กม.

นอกจากการขยายเวลาการรับประกันคุณภาพแล้ว โปรแกรม “6+6” ยังมอบบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 6 ปี ในกรณีรถเสีย โดยครอบคลุมบริการรถยกลากไปยังศูนย์บริการเชฟโรเลตที่ใกล้ที่สุดเพื่อตรวจสอบทางเทคนิคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับผู้ขับขี่ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมน้ำมันฟรี 1 ครั้งต่อปี จำนวนไม่เกิน 10 ลิตร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินน้ำมันหมดระหว่างทาง