เชฟโรเลต และโครงการ ASEP ได้รับรางวัลยกย่องในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์
    Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

เชฟโรเลต และโครงการ ASEP ได้รับรางวัลยกย่องในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์

  • กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลให้แก่โครงการพัฒนาช่างเทคนิคของเชฟโรเลต
  • โครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ (ASEP) ช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญของช่างเทคนิคและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานกับเชฟโรเลต

กรุงเทพฯ – กระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลให้แก่เชฟโรเลต และโครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Service Educational Program – ASEP) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยจากการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยงานมอบรางวัลจัดขึ้นที่หอประชุมคุรุสภา

โครงการพัฒนาทักษะช่างเทคนิค ASEP เป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มสำคัญของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2547 ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการเชฟโรเลตพัฒนาการศึกษาไทย ซึ่งช่วยพัฒนาช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญรวมทั้งหมด 1,228 คนทั่วประเทศ

Chevrolet ASEP Recognition

“ช่างเทคนิคที่มีความมุ่งมั่นในการบริการซึ่งจบการศึกษาจากโครงการ ASEP สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมเพื่อลูกค้าของเราที่ศูนย์ผู้แทนจำหน่ายเชฟโรเลตทั่วประเทศ” คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐกิจ ประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในฐานะผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล “เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลสำหรับโครงการนี้”

ฝ่ายบริการหลังการขายของเชฟโรเลตทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 10 แห่งทั่วประเทศในการพัฒนาโครงการ ASEP โดยผสมผสานการเรียนกับเครื่องยนต์จำลองในห้องเรียนและประสบการณ์ทำงานจริงด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ รวมถึงการสัมผัสกับรถยนต์จริงที่ศูนย์ผู้แทนจำหน่า นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ ASEP จะมีทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงการได้รับโอกาสให้เข้าร่วมงานกับเชฟโรเลต

“ASEP เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมที่แสดงให้เห็นว่าเชฟโรเลตทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยในการสร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ” คุณครรชิตกล่าว “ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ เรามีความยินดีที่ความมุ่งมั่นของผู้แทนจำหน่าย 106 แห่งทั่วประเทศของเราได้รับการยอมรับด้วยรางวัลในครั้งนี้”