Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

จีเอ็ม สนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะและสิ่งแวดล้อมฉลองวันเด็ก

ระยอง – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย (จีเอ็ม) โดยแผนกรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์และแผนกสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาชื่อว่า “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการของเสีย” ที่โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกในอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557

การเรียนการสอนครั้งพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้เบื้องต้นในด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย พร้อมกับมีการจัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ “กีฬาของฉัน” และ “สิ่งแวดล้อม” ในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ จีเอ็ม ยังมอบลูกฟุตบอล วัน เวิลด์ ฟุตบอลที่ไม่มีวันแตกจำนวน 50 ลูกและอุปกรณ์การเรียนศิลปะให้นักเรียนอีกด้วย

คุณสามารถ พิงคานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่และการจัดการด้านพลังงาน จีเอ็ม
ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน เราให้การสนับสนุนโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกมาตั้งแต่ปี 2553 สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราและหวังว่าหัวข้อการดำเนินกิจกรรมจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความสนุกสนานพร้อมกับเสริมความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม”

คุณบุศยรักษ์ พันธ์เครือบุตร อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก กล่าวว่า “โรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทาง จีเอ็ม และ เชฟโรเลต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันการศึกษาในระดับโรงเรียนอนุบาลถึงมัธยมในชุมชน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทางบริษัทฯ ได้มอบลูกฟุตบอลและอุปกรณ์วาดภาพให้แก่นักเรียนในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ นำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านการกีฬาและงานศิลปะสืบต่อไป”

นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จีเอ็ม ดำเนินโครงการช่วยเหลือชุมชนด้วยการสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ การสร้างพื้นที่คัดแยกของเสียและการริเริ่มปลูกพืชผักสวนครัว