Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

เชฟโรเลต ประเทศไทย สนับสนุนอาชีวศึกษาไทย

อุบลราชธานี 22 พฤษภาคม 2556 – มร. มาร์ติน แอพเฟล ประธานกรรมการ ประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรถกระบะเชฟโรเลต โคโลราโด ให้แก่คุณลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์หรือ ASEP (Automotive Service Educational Program) ของเชฟโรเลต มุ่งสนับสนุนการฝึกอบรมช่างเทคนิคยานยนต์รุ่นใหม่ โดยนอกจากการมอบรถกระบะโคโลราโด ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านเทคนิคด้วยการปฏิบัติจริงแล้ว เชฟโรเลต ยังมอบห้องเรียนสำหรับการฝึกอบรมและมอบประสบการณ์ทำงานจริงที่ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต รวมถึงได้รับโอกาสพิเศษในการร่วมงานกับเชฟโรเลต ในอนาคตอีกด้วย

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เชฟโรเลต ประเทศไทย ได้ยกระดับความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาไทยด้วยการขยายโครงการ ASEP ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษา 10 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงจังหวัดสงขลา โดยมอบเครื่องมือ เทคโนโลยี และการฝึกอบรมแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

เชฟโรเลต ประเทศไทย ทุ่มเงินลงทุนมากกว่า 61.5 ล้านบาทในโครงการ ASEP ซึ่งรวมถึงการมอบรถกระบะโคโลราโด จำนวน 10 คันให้แก่สถาบันอาชีวศึกษา โดยในปี 2554 มีนักศึกษาผ่านหลักสูตร ASEP จำนวน 524 คนขณะที่ในปี 2555 มีนักศึกษา 704 คนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษา ASEP ราว 50 คนที่ได้ฝึกงานและเข้าทำงานจริงกับศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต