Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย บรรลุผลสำเร็จเป็นโรงงานปลอดการฝังกลบร่วมกับศูนย์การผลิตจีเอ็ม ระดับโลก

โรงงานปลอดการฝังกลบของจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน

  • ของเสีย 97% ถูกรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนที่เหลือจะถูกแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำลาย
  • จีเอ็ม บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เพื่อเปลี่ยนให้โรงงานผลิตอย่างน้อย 100 แห่งเป็นโรงงานปลอดการฝังกลบก่อนปี 2563
  • โรงงานของจีเอ็ม ได้ตรวจ วัดผล และรายงานประสิทธิภาพการลดของเสียเป็นประจำทุกเดือน

กรุงเทพฯ – เพื่อให้บรรลุผลและรักษา “สถานภาพการเป็นโรงงานปลอดการฝังกลบ” พนักงานของจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย กำลังสร้างความร่วมมือกับการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของจีเอ็ม ทั่วโลก เพื่อลดของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานของจีเอ็ม ทั่วโลก และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ประมาณ 97% ของของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานปลอดการฝังกลบของจีเอ็ม ในทุกๆ วัน จะถูกรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ และส่วนที่เหลือจากนั้นอีก 3% จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน

ศูนย์การผลิตฯ ของจีเอ็ม ที่ระยอง เป็นโรงงานปลอดการฝังกลบแห่งแรกที่ในปี 2556 และมีโรงงานของจีเอ็มในต่างประเทศอีก 30 แห่งได้เป็นโรงงานปลอดการฝังกลบแล้วในปัจจุบัน

จีเอ็ม ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้โรงงาน 100 แห่ง เป็นโรงงานปลอดการฝังกลบภายในปี 2563 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จก่อนกำหนด โดยมีศูนย์การผลิตอีก 105 แห่งที่เป็นทั้งโรงงานการผลิตและนอกสายการผลิตทั้วโลกที่บรรลุเป้าหมายนี้

"เรามีพันธกิจที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและทั่วโลก "เดวิด คลาร์คสัน รองประธาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “พนักงานของเราที่ระยอง สมควรได้รับการยกย่องในความกระตือรือร้นและความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย 'สถานภาพโรงงานปลอดการฝังกลบ' ทีมจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ได้ทำงานหนักเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยและชุมชนการผลิตของจีเอ็ม ทั่วโลก พวกเขาได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม”

กลุ่มงานด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของจีเอ็ม ประเทศไทย รับผิดชอบในการจัดการและการลดของเสียและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย ผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลดูราแม็กซ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้ดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสถานะโรงงานปลอดการฝังกลบ นับตั้งแต่ได้เปิดโรงงานในปี 2554ปัจจุบัน โรงงานได้รีไซเคิลของเสียที่เป็นของแข็ง 50% รวมถึงชิ้นส่วนและชิปโลหะ ของเสียจากโรงอาหาร ขยะในสำนักงาน และขยะทั่วไป

จีเอ็ม ได้รีไซเคิลของเสียในโรงงานทั่วโลกมากกว่าผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ เมื่อรวมโรงงานผลิตของจีเอ็มทั่วทั้งโลกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงงานปลอดการฝังกลบหรือไม่ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีของเสียกว่า 90% ได้ถูกรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ทุกพื้นที่ปฏิบัติการของจีเอ็ม ให้ความใส่ใจต่อวิธีการลดของเสียและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างจริงจัง

"ในปี 2554 จีเอ็ม ได้นำของเสียจากโรงงานทั่วโลกมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่กว่า 2.6 ล้านเมตริกตัน" คลาร์กสันกล่าวย้ำน โครงการปลอดการฝังกลบของเรา ได้สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของเรา โดยการสร้างประสิทธิภาพ สร้างรายได้และริเริ่มแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรม จากวัตถุรีไซเคิล พนักงานของเราทุกคนอุทิศตนให้แก่การริเริ่มนี้ "

จีเอ็ม เพิ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดในฐานะบริษัทที่จะได้รับจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ - รางวัล ENERGY STAR ® Partner of the Year ประจำปี 2013 - สาขาความยั่งยืนในการจัดการพลังงานยอดเยี่ยมในปี 2555จีเอ็ม ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสหรัฐอเมริกาให้ดีขึ้นกว่า 11% ในปี 2554 และช่วยประหยัดค่าพลังงานกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 280,000 เมตริกตันเทียบเท่ากับก๊าซที่ปล่อยจากยานพาหนะส่วนบุคคลกว่า 52,900 คัน

การผลิตรถยนต์ของผู้ผลิตขนาดใหญ่อย่างจีเอ็ม ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการสร้างของเสีย เช่น เศษโลหะ สีเหลือทิ้ง หรือขยะจากการขนส่งได้ แต่เจเนอรัล มอเตอร์ส ได้พยายามหาวิธีสร้างสรรค์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่

โรงงานของจีเอ็ม ได้ตรวจตรา วัดผล และรายงานประสิทธิภาพตามเป้าหมาย เพื่อการลดของเสียเป็นประจำทุกเดือนโดยข้อมูลเหล่านี้ได้นำมาเป็นพื้นฐานในการริเริ่มการปลอดการฝังกลบของเสีย และชี้ให้เห็นถึงวิธีที่วัตถุเหลือทิ้งต่างๆ เกิดขึ้น นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล และเปิดเผยถึงขอบเขตที่ต้องปรับปรุง ทั้งหมดนี้ก่อร่างกระบวนการลดของเสียซึ่งทำให้โรงงานสามารถนำแบบแผนการปฏิบัติการที่ดีที่สุดระดับโลกมาใช้อย่างมีประสิทธิผลได้

จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทยได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อปฏิบัติตามแผนสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ในประเทศไทย จีเอ็ม ได้แสดงพันธกิจเพื่อความยั่งยืน โดยการร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจและความริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของเจเนอรัล มอเตอร์ส กรุณาเยี่ยมชม: http://www.gm.com/vision/environment1.html