Chevrolet and Manchester United
  One World Futbol Project

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ซื้อรถแจกล้าน


ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2556 ได้แก่ คุณ ฐิตารีย์ เอี่ยมทัพ

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2556 ได้แก่ คุณ สุรพล รุ่งวิริยะวงศ์

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2556 ได้แก่ บริษัท โมราเจน จำกัด

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 1 เมษายน 2556 ได้แก่ คุณ ชำนาญ เรืองฤทธิ์

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 2 เมษายน 2556 ได้แก่ คุณ บุปผา อินทร์สุก

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 3 เมษายน 2556 ได้แก่ คุณดรุพร เพ็ชรปราณี

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 4 เมษายน 2556 ได้แก่ คุณชนะชัย ภูศรี

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้แก่ คุณตะวัน เย็นใจ

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 แสนบาท ประจำวันที่ 6 เมษายน 2556 ได้แก่ คุณเริงฤทธิ์ พลจันทึก

ผู้โชคที่ได้รับทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท ประจำวันที่ 7 เมษายน 2556 ได้แก่ คุณนราสิฐ สันสมภาค

กติกาและเงื่อนไขในการชิงรางวัล

ของรางวัล:

 1. ทองคำมูลค่า 1 แสนบาท จับรางวัลทุกวัน วันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 รวม 9 รางวัล
 2. ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท 1 รางวัล จับรางวัล วันที่ 7 เมษายน 2556 รวม 1 รางวัล

 

ผู้มีสิทธิชิงรางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ที่จองรถเชฟโรเลต ทุกรุ่น ที่บูธเชฟโรเลต ณ งาน มอเตอร์ โชว์ 2556 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2556 โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำในการจองรถยนต์ 5,000 บาทขึ้นไป
 2. หนึ่งใบจองต่อหนึ่งสิทธิ์ชิงรางวัล
 3. ไม่สามารถโอนหรือให้ผู้อื่นรับสิทธิ์แทนได้ และผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 4. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องรับมอบและออกรถยนต์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 โดยของรางวัลข้างต้นจะส่งมอบให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในวันที่รับและออกรถเท่านั้น

 

ขั้นตอนการจับฉลากรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิชิงรางวัล จะได้รับคูปอง เพื่อกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขใบจอง ชื่อบริษัทตัวจัดจำหน่ายที่จอง และ วันที่จองรถยนต์
 2. หย่อนคูปอง ณ จุดชิงรางวัล บริเวณ ด้านหน้า ของบูธเชฟโรเลต ในงาน มอเตอร์ โชว์ 2556
 3. บริษัท เชฟโรเลตฯ จะดำเนินการจับคูปองหาผู้โชคดี ดังนี้
 4. จับคูปอง ตั้งแต่วันที่ 29,30,31 มีนาคม 2556 1,2,3,4,5,6 เมษายน 2556 ทุกวัน ในเวลา 18.00 น. ณ จุดหย่อนคูปอง เพื่อลุ้นรางวัลทองคำมูลค่า 1 แสนบาท วันละ 1 รางวัล รวม 9 รางวัล
 5. คูปองของผู้ที่มีสิทธิชิงรางวัลที่ไม่ได้รางวัล ตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 จะถูกนำไปรวม
 6. กับผู้ที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลในวันที่ 7 เมษายน เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท รวม 1 รางวัล และจะจับ รางวัลในวันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 22.10 น. รวม 10 รางวัล มูลค่ารวม 1.9 ล้านบาท
 7. หมดเขตรับคูปองวันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 22.00 น.
 8. ประกาศผลวันที่ 30, 31 มีนาคม 2556 1,2,3,4,5,6,7,8 เมษายน 2556

 

หมายเหตุ:

 1. พนักงานบริษัท เชฟโรเลต เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์สเพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด, พนักงานบริษัทตัวจัดจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงตัวแทนบริษัทโฆษณาฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 2. คำตัดสินของบริษัท เชฟโรเลตฯ เพียงฝ่ายเดียว ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. ผู้ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ในวันที่ได้รับรางวัล (นับตามมูลค่าทองคำ ณ วันที่ออกรถ)
 4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ที่บูธเชฟโรเลต และผ่านทาง www.chevrolet.co.th กับ www.facebook.com/chevyclub วันที่ 30, 31 มีนาคม 2556 1,2,3,4,5,6,7,8 เมษายน 2556