Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

เชฟโรเลต ร่วมสนับสนุนบางจากฯ ฉลองเปิดสถานี E85 ครบ 50 สาขา

กรุงเทพฯ – คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายรัฐกิจ ประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เคียงข้างกับรถเชฟโรเลต แคปติวา ระหว่างกิจกรรมสุดพิเศษเฉลิมฉลองในโอกาสที่บางจากฯ เปิดสถานีจำหน่ายน้ำมัน E85 ครบ 50 สาขาทั่วประเทศไทยพร้อมรณรงค์ให้คนไทยใช้พลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเชฟโรเลต ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปัจจุบัน เชฟโรเลต จำหน่ายแคปติวา รถอเนกประสงค์ที่มาพร้อมกับ พละกำลัง 168 แรงม้าเครื่องยนต์เบนซิล 2.4 ลิตรที่สามารถรองรับน้ำมัน E85 ถือเป็นรถเอสยูวีแบบเฟล็กซ์ฟิวรองรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายรูปแบบรุ่นแรกในประเทศไทย มอบทั้งสมรรถนะอันเหนือชั้น ความประหยัดและรักษาสิ่งแวดล้อม