Chevrolet and Manchester United
    One World Futbol Project

จีเอ็ม เผยกำไรสุทธิไตรมาสที่สาม 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 พันล้านเหรียญ

ดีทรอยท์ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศรายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 1.5 พัน ล้านเหรียญฯ หรือ 0.89 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากรายการพิเศษที่ทำให้รายได้ลดลงราว 100 ล้านเหรียญฯ หรือ 0.04 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด ขณะที่ในไตรมาสที่สามเมื่อปีที่แล้ว จีเอ็มมีรายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญที่ 1.7 พันล้านเหรียญฯ หรือ 1.03 เหรียญฯ ต่อหุ้นปรับลด


ขณะที่รายได้สุทธิในไตรมาสสามของปี 2555 นี้อยู่ที่ 37.6 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 36.7 พันล้านเหรียญฯ ขณะที่รายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสามของปีที่แล้วที่ 2.2 ล้านเหรียญฯ


“จีเอ็ม มีผลประกอบการในไตรมาสสามที่ดีเยี่ยม เพราะว่าลูกค้าทั่วโลกรักในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของเรา และเรากำลังเล็งเห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งประเด็นความถดถอยอันซับ ซ้อน ค่าบำเหน็จและยุโรป” มร.แดน เอเคอร์สัน ประธานใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของจีเอ็ม กล่าว “เราจะเดินหน้ารุกต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเชฟโรเลต โอนิกซ์ โอเปิล มอคคา และคาดิลแลค เอทีเอส พร้อมกับการรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ”


มร. แดน อัมมานน์ รองประธานอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของจีเอ็ม กล่าวว่า “ขณะที่เรายังมีภารกิจอีกมากที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะในยุโรป เรามีความยินดีที่ได้เห็นผลประกอบการที่เริ่มจะฟื้นคืนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ระเบียบวินัยในการบริหารจัดการธุรกิจของเราในภาพรวม”

ภาพรวมผลประกอบการของจีเอ็ม (ตัวเลขหลักพันล้าน ยกเว้นในส่วนของหุ้น)
กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกิจยานยนต์
$ $ 3.1
$ 1.8
 
ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
รายได้
$ 37.6
$ 36.7
รายได้สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
$ 1.5
$ 1.7
กำไรต่อหุ้นหากมีการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
$ 0.89
$ 1.03
ผลกระทบของรายการพิเศษต่อกำไรต่อหุ้นหากมีการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ
$ 0.04
-
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
$ 2.3
$ 2.2

ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 แยกตามภูมิภาค

  • จีเอ็ม อเมริกาเหนือ รายงานรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่ 1.8 พันล้านเหรียญฯ เมื่อเทียบกับไตรมาสสามของปี 2554 อยู่ที่ 2.2 พันล้านเหรียญฯ
  • จีเอ็ม ยุโรป รายงานรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 500 ล้านเหรียญฯ เมื่อเทียบผลการดำเนินงานในไตรมาสสามของปี 2554 ที่ 300 ล้านเหรียญฯ
  • จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ (จีเอ็มไอโอ) รายงานรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่ 700 ล้านเหรียญฯ เทียบกับรายได้ประเภทเดียวกันที่ 400 ล้านเหรียญฯ เมื่อไตรมาสสามปีที่แล้ว
  • จีเอ็ม อเมริกาใต้ รายงานรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่ 100 ล้านเหรียญฯ ซึ่งไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้วซึ่งใกล้เคียงจุดคุ้มทุน 
  • รายได้ทางการเงินของจีเอ็มก่อนภาษีอยู่ที่ 200 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

 

กระแสเงินสดและสภาพคล่อง


ใน ไตรมาสสามของปีนี้ กระแสเงินสดจากธุรกิจยานยนต์จากการดำเนินงานมีอยู่ที่ 3.1 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านเหรียญฯจากปีที่แล้ว ขณะที่กระแสเงินสดอิสระจากธุรกิจยานยนต์อยู่ที่ 1.2 พันล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 900 ล้านเหรียญฯ ทั้งนี้ จีเอ็ม ปิดไตรมาสสามด้วยสภาพคล่องอันแข็งแกร่งที่ 37.5 พันล้านเหรียญฯ พร้อมกับมีหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่ 31.6 พันล้านเหรียญฯ


การลดความเสี่ยงการจัดการค่าบำเหน็จ


ใน ไตรมาสสามที่ผ่านมา มีพนักงานประจำที่เกษียณอายุการทำงานในสหรัฐอเมริการาว 30 เปอร์เซ็นต์ที่ตอบรับข้อเสนอค่าทดแทนเป็นเงินก้อนแทนที่ค่าบำเหน็จ จีเอ็ม คาดการณ์ว่าจะประกาศการจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนผ่าน ทางบริษัทประกันพรูเดนเชียล อินชัวแรนซ์ คอมพานี ออฟ อเมริกา
(Prudential Insurance Company of America) ซึ่งจะรับผิดชอบการดูแลค่าบำเหน็จของพนักงานที่เกษียณอายุการทำงานในสหรัฐฯ


ด้วย การจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินก้อน จีเอ็มจะลดค่าใช้จ่ายค่าบำเหน็จลงได้ราว 29 พันล้านเหรียญฯ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกที่ 26 พันล้านเหรียญฯ


นอก จากการจ่ายค่าทดแทนแล้ว จีเอ็ม ประเมินด้วยว่ายอดเงินสดทั้งหมดที่จะชำระในแผนค่าบำเหน็จจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านเหรียญฯ จีเอ็ม ยังกำหนดให้การคิดค่าชดใช้ก่อนภาษีในไตรมาสที่สี่ซึ่งอยู่ที่ 2.9 พันล้านเหรียญฯ อยู่ในกลุ่มรายการพิเศษ ก่อนหน้านี้จีเอ็ม คาดว่าจะมียอดเงินสดที่ต้องชำระราว 3.5 – 4.5 ล้านเหรียญฯ และค่าชดใช้ที่ 2.5 – 3.5 ล้านเหรียญฯ


ภาพรวมจีเอ็ม ไตรมาสที่สี่


กำไร ก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาของจีเอ็มในไตรมาสที่สี่จะเป็นไปตามแนวโน้ม ของตลาดตามปกติ โดยคาดว่าจะมีผลประกอบการใกล้เคียงหรือดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ แล้ว


จีเอ็ม ยังประเมินถึงสัญญาณด้านบวกของเศรษฐกิจจะสวนทางกับการประเมินมูลค่าของภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีในสหรัฐและแคนาดาในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 การประเมินมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในสหรัฐและแคนาดาอยู่ที่ 35.6 พันล้านเหรียญฯและ 3.2 พันล้านเหรียญฯ นอกจากนี้ การสวนทางของการประเมินมูลค่ายังอาจส่งผลถึงการด้อยค่าของค่าความนิยม


ภาพรวมในยุโรป


จี เอ็ม คาดการณ์รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของจีเอ็ม ยุโรป ในปีปฏิทิน 2555 นี้อยู่ระหว่าง 1.5 – 1.8 พันล้านเหรียญฯ ขึ้นอยู่กับระดับการปรับโครงสร้างในไตรมาสที่สี่


นอกจากนี้ จีเอ็ม ยังวางเป้าหมายกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของจีเอ็ม ยุโรป ในปี 2556 ให้เหนือกว่าปี 2555 เล็กน้อย พร้อมกำหนดให้จุดคุ้มทุนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจะเกิดขึ้นในอีกราว 3 ปีข้างหน้า