ย้อนกลับ
ถัดไป

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย

เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2543 การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจีเอ็มในประเทศไทย ประกอบด้วยศูนย์การผลิตยานยนต์ จีเอ็ม ประเทศไทย ศูนย์การผลิตเครื่องยนต์จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของจีเอ็ม ประเทศไทยได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด ได้แก่
โคโลราโด (รถกระบะ) และเทรลเบลเซอร์ (รถอเนกประสงค์) ภายใต้แบรนด์เชฟโรเลตรถกระบะและรถอเนกประสงค์ คือ หัวใจของการดำเนินกลยุทธ์ในประเทศไทย จีเอ็มเดินหน้าให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของตลาด และความยั่งยืนในระยะยาว

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทยในจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคที่ดำเนินการผลิตรถกระบะและรถอเนกประสงค์สำหรับจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์เชฟโรเลตและโฮลเด้น โดยศูนย์การผลิตดังกล่าวผลิตรถยนต์คุณภาพมากกว่า 1.3 ล้านคัน ในปี พ.ศ. 2543  พร้อมได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการความปลอดภัย นอกจากนี้ จีเอ็มยังเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 50001 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
จีเอ็มในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

รถกระบะและรถอเนกประสงค์ที่ผลิตจากศูนย์การผลิตจีเอ็มในจังหวัดระยองอย่างโคโลราโดและเทรลเบลเซอร์ มีการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ รถทั้งสองรุ่นยังได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัลรถยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้รับรางวัลนี้

จีเอ็มให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนและได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะคืนประโยชน์กลับสู่สังคมที่จีเอ็มดำเนินธุรกิจอยู่ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จีเอ็มและเชฟโรเลต ประเทศไทยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการดำเนินการที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของจีเอ็มในการพัฒนาโลกในอนาคตให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด