ย้อนกลับ
 • ฝนนี้ให้เชฟโรเลตดูแลคุณ
ถัดไป

เชฟโรเลต พร้อมเคียงข้างพี่น้องชาวใต้สู้ภัยน้ำท่วม

ศูนย์บริการเชฟโรเลต พร้อมให้บริการตรวจเช็ครถฟรี 30 รายการ1 พร้อมส่วนลดค่าอะไหล่ 30% สำหรับรถยนต์เชฟโรเลตที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม2 เพียงนำรถเข้าศูนย์บริการเชฟโรเลต 16 แห่ง3 ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1734

1. รายการ ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ

• ชุดรอกดันสายพาน • ซีลหน้า / หลังเครื่องยนต์ • กรองเชื้อเพลิง • ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง / ฝาครอบวาล์ว • ท่อยางหม้อน้ำบน • ท่อยางหม้อน้ำล่าง • สายพานหน้าเครื่องยนต์ • ผ้าเบรคหน้า • ผ้าเบรคหลัง • สภาพจานเบรค • น้ำมันเบรค • น้ำมันเพาเวอร์ • ยางแท่นเครื่องตัวหน้า ซ้าย – ขวา • ยางแท่นเครื่องตัวหลัง • ลูกหมากปีกนก ซ้าย – ขวา • ลูกหมากกันโคลงหน้า • ยางหุ้มเพลาขับ (ตัวนอก – ตัวใน) • โช้คอัพหน้า • โช้คอัพหลัง • ลูกปืนล้อ • ลูกปืนเพลากลาง (Colorado) • ซีลเพลาขับ / ซีลเกียร์ • สภาพยางหน้าซ้าย • สภาพยางหน้าขวา • สภาพยางหลังซ้าย • สภาพยางหลังขวา • สภาพโดยรวมของยาง • ตรวจวัดถ่วงจำเพาะ • ตรวจวัดแรงเคลื่อน • สภาพโดยรวมแบตเตอรี่

2.เฉพาะรถเชฟโรเลตที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น

3.เฉพาะศูนย์บริการเชฟโรเลตทั้ง 16 แห่ง ที่ร่วมรายการ

 1. บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด (ตรัง)
 2. บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด (ชุมพร)
 3. บริษัท วี.เอส.อาร์. ออโต้เซลส์ จำกัด (สุราษฎร์ธานี - อ.เมือง)
 4. บริษัท วี.เอส.อาร์. ออโต้เซลส์ จำกัด (นครศรีธรรมราช - อ.เมือง)
 5. บริษัท วี.เอส.อาร์. ออโต้เซลส์ จำกัด (นครศรีธรรมราช - ทุ่งสง)
 6. บริษัท วี.เอส.ที. ออโต้เซลส์ (2002) จำกัด (กระบี่)
 7. บริษัท ไทยธนา ประจวบ จำกัด (ประจวบคีรีขันธ์)
 8. บริษัท ไทยยนตร์อินเตอร์คาร์ จำกัด (พัทลุง)
 9. บริษัท วี.เอส.ที ออโต้เซลส์ (2002) จำกัด (ภูเก็ต)
 10. บริษัท หาดใหญ่ อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด (ถนน ลพบุรีราเมศวร์)
 11. บริษัท ยะลา ออโต้เซลส์ จำกัด (ยะลา)
 12. บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด (ปัตตานี)
 13. บริษัท ระนอง ออโตโมบิล จำกัด (ระนอง)
 14. บริษัท ทีเค ออโต้โมบิล จำกัด (นราธิวาส)
 15. บริษัท ที พี ออโต้เซลล์ จำกัด (สตูล)
 16. บริษัท วี.เอส.อาร์. ออโต้เซลส์ จำกัด (สุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย)

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของเชฟโรเลตถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน