ย้อนกลับ
ถัดไป

    ศูนย์บริการเชฟโรเลตเคลื่อนที่

เชฟโรเลตให้บริการตรวจเช็ครถยนต์เชฟโรเลตนอกสถานที่หรือนอกศูนย์บริการ โดยมีรถ Mobile Service ที่ภายในมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานคอยให้บริการ อีกทั้งยังมีช่างผู้ชำนาญของเชฟโรเลตเดินทางไปให้บริการลูกค้าที่ไม่สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฯ เพื่ออำนวยความสะดวก

ขอบข่ายการให้บริการ

  • บริการบำรุงรักษาตามระยะ (ยกเว้นที่ต้องเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง)
  • บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ไส้กรองน้ำมัน ไส้กรองอากาศ
  • บริการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางปัดน้ำฝน เป็นต้น

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ลูกค้าต้องนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน เพื่อศูนย์บริการจะจัดตารางและช่างเพื่อให้บริการ
  • กรณีที่รถมีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี หรือ 100,000 กม. หรือกรณีลูกค้ามิได้นัดหมายล่วงหน้าสามารถตรวจสอบค่าบริการได้ที่ผู้จัดจำหน่าย
  • ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
  • กรณีที่บริการเชฟโรเลตเคลื่อนที่ไม่สามารถให้บริการได้ ให้ศูนย์บริการติดต่อบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) เพื่อให้บริการลูกค้าแทน

หมายเหตุ:

นอกเหนือจากรายละเอียดการให้บริการข้างต้น แนะนำให้ลูกค้านำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ